OGŁOSZENIE o zamiarze nabycia przez Spółkę akcji pracowniczych Wojskowych Zakładów Motoryzacyjnych S.A. z siedzibą w Poznaniu

17/09/2018

Zarząd Wojskowych Zakładów Motoryzacyjnych S.A. z siedzibą w Poznaniu informuje o rozpoczęciu nabywania akcji pracowniczych na zasadach określonych w uchwale nr 4 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 12 września 2018 r. w sprawie określenia warunków i trybu ... Więcej...