PGZ S.A.
 

Postępowanie na odtworzenie wewnętrznej instalacji wodociągowej

13/08/2020

Szanowni Państwo, w imieniu Wojskowych zakładów motoryzacyjnych S.A. pragnę zaprosić do składania ofert w postępowaniu na odtworzenie wewnętrznej instalacji wodociągowej. Regulamin Postępowania wraz z wytycznymi technicznymi znajdą Państwo pod linkiem: Więcej...

Postępowanie na wykonanie remontu pomieszczenia i oprzyrządowania galwanizerni

05/08/2020

Szanowni Państwo, w związku z faktem, że potencjalni oferenci zadali pytania dotyczące postępowania poniżej zamieszczamy odpowiedzi. Prosimy o doprecyzowanie co dokładnie należy zrealizować w zakresie instalacji elektrycznych i jakie prace są do wykonania. Wymiana ... Więcej...

Postępowanie na wykonanie remontu instalacji oświetleniowej na hali „F”

04/08/2020

Szanowni Państwo, w związku z faktem, że potencjalni oferenci zadali pytania dotyczące postępowania poniżej zamieszczamy odpowiedzi. Jakimi kablami YKY czy YAKY maja być wykonane wlz do zasilania rozdzielnic oddziałowych (oświetleniowych)? Inwestor ... Więcej...

Postępowanie na wykonanie odtworzenia okładziny zewnętrznej elewacji budynku „P”

28/07/2020

Szanowni Państwo, w imieniu Wojskowych zakładów motoryzacyjnych S.A. pragnę zaprosić do składania ofert w postępowaniu na wykonanie odtworzenia okładziny zewnętrznej elewacji budynku „P”. Regulamin Postępowania wraz z wytycznymi technicznymi znajdą Państwo pod ... Więcej...

Postępowanie na remont posadzki na hali produkcyjno-warsztatowej „R”

20/07/2020

Szanowni Państwo, uprzejmie informujemy, że termin na składanie ofert w postępowaniu na remont posadzki na hali produkcyjno-warsztatowej „R” został przesunięty na dzień 29 lipca 2020 r. na godz. 9:00. Otwarcie ofert ... Więcej...

Postępowanie na odtworzenie instalacji sprężonego powietrza w obszarze hali produkcyjno-warsztatowej „R”

20/07/2020

Szanowni Państwo, uprzejmie informujemy, że termin na składanie ofert w postępowaniu na odtworzenie instalacji sprężonego powietrza w obszarze hali produkcyjno-warsztatowej „R”. został przesunięty na dzień 29 lipca 2020 r. na godz. 9:15. ... Więcej...

Postępowanie na wymianę wanien do mycia części i podzespołów pojazdów wraz z zabudową systemu wentylacji

20/07/2020

Szanowni Państwo, uprzejmie informujemy, że termin na składanie ofert w postępowaniu na wymianę wanien do mycia części i podzespołów pojazdów wraz z zabudową systemu wentylacji został przesunięty na dzień 29 lipca 2020 r. ... Więcej...

Postępowanie ofertowe na wykonanie remontu instalacji oświetleniowej na hali „F”

07/07/2020

Zamawiający ustala ostateczny termin składania ofert na wykonanie remontu instalacji oświetleniowej na hali „F” na dzień 15 lipca 2020 roku.   Szanowni Państwo, w związku z faktem, że potencjalni oferenci zadali pytania ... Więcej...

Postępowanie ofertowe na remont pomieszczeń socjalnych na hali „0”

03/06/2020

Szanowni Państwo, w imieniu Wojskowych zakładów motoryzacyjnych S.A. pragnę zaprosić do  składania ofert w postępowaniu na remont pomieszczeń socjalnych na hali „0”. Regulamin Postępowania wraz z wytycznymi technicznymi znajdą Państwo pod linkiem: Więcej...

Postępowanie ofertowe na remont pomieszczeń socjalnych na hali „5”

03/06/2020

Szanowni Państwo, w imieniu Wojskowych zakładów motoryzacyjnych S.A. pragnę zaprosić do składania ofert w postępowaniu na remont pomieszczeń socjalnych na hali „5”. Regulamin Postępowania wraz z wytycznymi technicznymi znajdą Państwo pod linkiem: Więcej...

POSTĘPOWANIE NA WYKONANIE MODERNIZACJI KABINY MALARSKIEJ NR 1 NA HALI "F".

25/05/2020

Szanowni Państwo, w związku z tym, że jeden z oferentów zwrócił się z pytaniem o możliwość zniesienia limitu prac, których wykonanie może zostać zlecone w toku realizacji umowy podwykonawcom, informujemy, że w toku negocjacji umowy WZM ... Więcej...

POSTĘPOWANIE NA ODTWORZENIE INSTALACJI CO NA HALI "R".

12/05/2020

Szanowni Państwo, w związku z tym, że jeden z oferentów zadał pytania dotyczące postępowania na odtworzenie instalacji CO na hali „R” poniżej zamieszczamy odpowiedzi. 1.       Jaki jest parametr i temperatura czynnika grzewczego doprowadzonego do ... Więcej...

POSTĘPOWANIE NA WYKONANIE REMONTU POMIESZCZENIA I OPRZYRZĄDOWANIA GALWANIZERNI.

12/05/2020

  Szanowni Państwo, w związku z tym, że jeden z oferentów zadał pytania dotyczące postępowania na remont instalacji elektrycznej i oświetleniowej na hali „R” poniżej zamieszczamy odpowiedzi. 1. Czy pomost roboczy ma pełnić ... Więcej...

POSTĘPOWANIE NA ODTWORZENIE INSTALACJI WODY I INSTALACJI PRZECIWPOŻAROWEJ NA HALI "R".

08/05/2020

Szanowni Państwo, w związku z tym, że jeden z oferentów zadał pytanie dotyczące postępowania na odtworzenie instalacji wody i instalacji przeciwpożarowej na hali „R” poniżej zamieszczamy odpowiedź. Czy jest wydzielone pomieszczenie hydroforni celem ... Więcej...

POSTĘPOWANIE NA REMONT INSTALACJI OŚWIETLENIA, INSTALACJI ELEKTRYCZNEJ ORAZ INSTALACJI OGRZEWANIA W HALI "P".

08/05/2020

Szanowni Państwo, w związku z pytaniem jednego z oferentów udostępniamy layout budynku „P” z zaznaczeniem zestawów gniazdowych. Dokument ten dostępny jest pod linkiem: layout budynku „P”.   Szanowni ... Więcej...

POSTĘPOWANIE NA REMONT INSTALACJI ELEKTRYCZNEJ I OŚWIETLENIOWEJ NA HALI "R".

07/05/2020

Szanowni Państwo, w związku z tym, że jeden z oferentów zadał pytania dotyczące postępowania na remont instalacji elektrycznej i oświetleniowej na hali „R” poniżej zamieszczamy odpowiedź. Proszę o określenie robót wykończeniowych, jakie miałyby zostać ... Więcej...

POSTĘPOWANIE NA WYKONANIE PROJEKTU BUDOWLANEGO I WYKONAWCZEGO PRZEBUDOWY HALI "P" POLEGAJĄCEJ NA DOSTOSOWANIU KONSTRUKCJI HALI DO AKTUALNYCH NORM I PRZEPISÓW Z UWZGLĘDNIENIEM ZABUDOWY SUWNICY 8 T WRAZ Z WYKONANIEM PRAC WEDŁUG TEGO PROJEKTU, A TAKŻE DOSTAWĄ, MONTAŻEM I URUCHOMIENIEM SUWNICY.

28/04/2020

Szanowni Państwo, uprzejmie informujemy, że termin na składanie ofert w postępowaniu na wykonanie projektu budowlanego i wykonawczego dotyczącego przebudowy hali „P” polegającej na dostosowaniu konstrukcji hali do aktualnych norm i przepisów z uwzględnieniem zabudowy ... Więcej...

Postępowanie na zaprojektowanie, wykonanie, montaż i uruchomienie pozycjonera spawalniczego typu L na terenie Wojskowych Zakładów Motoryzacyjnych S.A.

18/09/2019

Szanowni Państwo, w imieniu Wojskowych Zakładów Motoryzacyjnych S.A. pragnę zaprosić do  składania ofert w postępowaniu na zaprojektowanie, wykonanie, montaż i uruchomienie pozycjonera spawalniczego typu L na terenie Wojskowych Zakładów Motoryzacyjnych S.A. W załączeniu Regulamin ... Więcej...

Postępowanie na wykonanie remontu posadzki Hali Warsztatowej na terenie Wojskowych Zakładów Motoryzacyjnych S.A.

18/09/2019

Szanowni Państwo, w imieniu Wojskowych Zakładów Motoryzacyjnych S.A. pragnę zaprosić do  składania ofert w postępowaniu na wykonanie remontu posadzki Hali Warsztatowej na terenie Wojskowych Zakładów Motoryzacyjnych S.A. W załączeniu Regulamin Postępowania wraz ... Więcej...

POSTĘPOWANIE NA WYKONANIE REMONTU POMIESZCZEŃ I OPRZYRZĄDOWANIA WYDZIAŁU PM - GALWANIZERNIA NA TERENIE WOJSKOWYCH ZAKŁADÓW MOTORYZACYJNYCH S.A.

24/07/2019

Szanowni Państwo, w imieniu Wojskowych Zakładów Motoryzacyjnych S.A. pragnę zaprosić do  składania ofert w postępowaniu na wykonanie remontu pomieszczeń i oprzyrządowania Wydziału PM – galwanizernia na terenie Wojskowych Zakładów Motoryzacyjnych S.A. W załączeniu Regulamin Postępowania ... Więcej...

POSTĘPOWANIE NA ZAPROJEKTOWANIE, WYKONANIE I MONTAŻ I URUCHOMIENIE ROZDZIELNIC ELEKTRYCZNYCH ORAZ WEWNĘTRZNYCH LINII ZASILAJĄCYCH W ZESPOLE BUDYNKÓW ZW-1/ZW-2 NA TERENIE WOJSKOWYCH ZAKŁADÓW MOTORYZACYJNYCH S.A.

24/07/2019

Szanowni Państwo, w imieniu Wojskowych Zakładów Motoryzacyjnych S.A. pragnę zaprosić do  składania ofert w postępowaniu na zaprojektowanie, wykonanie i montaż  i uruchomienie rozdzielnic elektrycznych oraz wewnętrznych linii zasilających w zespole budynków ZW-1/ZW-2 na terenie ... Więcej...

POSTĘPOWANIE NA ZAPROJEKTOWANIE I WYKONANIE INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH W HALI "S" NA TERENIE WOJSKOWYCH ZAKŁADÓW MOTORYZACYJNYCH S.A.

24/07/2019

Szanowni Państwo, w imieniu Wojskowych Zakładów Motoryzacyjnych S.A. pragnę zaprosić do  składania ofert w postępowaniu na zaprojektowanie i wykonanie instalacji elektrycznych w Hali „S” na terenie Wojskowych Zakładów Motoryzacyjnych S.A. W załączeniu Regulamin Postępowania ... Więcej...

POSTĘPOWANIE NA ZAPROJEKTOWANIE I WYKONANIE REMONTU INSTALACJI SPRĘŻONEGO POWIETRZA W HALI "S" NA TERENIE WOJSKOWYCH ZAKŁADÓW MOTORYZACYJNYCH S.A.

24/07/2019

Szanowni Państwo, w imieniu Wojskowych Zakładów Motoryzacyjnych S.A. pragnę zaprosić do  składania ofert w postępowaniu na zaprojektowanie i wykonanie remontu instalacji sprężonego powietrza w hali „S” na terenie Wojskowych Zakładów Motoryzacyjnych S.A. W załączeniu ... Więcej...

POSTĘPOWANIE NA WYKONANIE PROJEKTU REMONTU HALI "G" ORAZ REALIZACJĘ PRAC W OPARCIU O WYKONANY PROJEKT

24/07/2019

Szanowni Państwo, w imieniu Wojskowych Zakładów Motoryzacyjnych S.A. pragnę zaprosić do  składania ofert w postępowaniu na wykonanie projektu remontu hali „G” oraz realizację prac w oparciu o wykonany projekt. W załączeniu Regulamin Postępowania ... Więcej...

POSTĘPOWANIE NA KOMPLEKSOWY REMONT KONSTRUKCJI DWÓCH KABIN MALARSKICH ZLOKALIZOWANYCH W OBSZARZE HALI "F" NA TERENIE WOJSKOWYCH ZAKŁADÓW MOTORYZACYJNYCH S.A.

24/07/2019

Szanowni Państwo, w imieniu Wojskowych Zakładów Motoryzacyjnych S.A. pragnę zaprosić do  składania ofert w postępowaniu na kompleksowy remont konstrukcji dwóch kabin malarskich zlokalizowanych w obszarze hali „F” na terenie Wojskowych Zakładów Motoryzacyjnych ... Więcej...

Zaproszenie do składania ofert na kompleksową usługę dostawy energii elektrycznej dla spółki WZM S.A.

05/06/2019

Szanowni Państwo, w imieniu Wojskowych Zakładów Motoryzacyjnych S.A. zapraszam do składania ofert na kompleksową usługę dostawy energii elektrycznej dla spółki WZM S.A. w okresie od dnia 01.01.2020 r. do dnia 31.12.2020 ... Więcej...

Regulamin postępowania w sprawie zaproszenia do złożenia oferty na zaprojektowanie, wykonanie i montaż namiotów na terenie Wojskowych Zakładów Motoryzacyjnych S.A.

05/06/2019

Szanowni Państwo, w imieniu Wojskowych Zakładów Motoryzacyjnych S.A. pragnę zaprosić do  składania ofert w postępowaniu na zaprojektowanie, wykonanie i montaż namiotów na terenie Wojskowych Zakładów Motoryzacyjnych S.A. Poniżej załączony Regulamin Postępowania wraz ... Więcej...

Regulamin postępowania w sprawie zaproszenia do złożenia oferty na wykonanie remontu i rozbudowy instalacji sprężonego powietrza w hali "CD"

06/05/2019

Szanowni Państwo, w imieniu Wojskowych Zakładów Motoryzacyjnych S.A.  zapraszamy do  składania ofert w postępowaniu na wykonanie remontu i rozbudowy instalacji sprężonego powietrza w hali „CD’. Poniżej załączony Regulamin Postępowania wraz z wytycznymi technicznymi. Więcej...

Regulamin postępowania w sprawie zaproszenia do złożenia oferty na zaprojektowanie i wykonanie remontu terenu przy hali "CD"

24/04/2019

Szanowni Państwo, zapraszamy do  składania ofert w postępowaniu na zaprojektowanie i wykonanie remontu terenu przy hali „CD’ polegającego na wykonaniu korytowania, podbudowy i ułożeniu kostki brukowej. Poniżej załączony Regulamin Postępowania wraz z wytycznymi technicznymi. ... Więcej...