Specjalista w Biurze Zarządu

21/04/2023

Zakres zadań podstawowych: merytoryczna i formalna obsługa dokumentacji na szczeblu komórki organizacyjnej Biura Zarządu, w tym aktów zawierających regulacje wewnątrzorganizacyjne,  udział w komisjach merytorycznych powoływanych w danym obszarze tematycznym, wykonywanie bieżącej pracy Biura ... Więcej...

Specjalista ds. ekonomicznych i kalkulacji w Dziale Sprzedaży i Marketingu

21/04/2023

Zakres zadań podstawowych: opracowywanie kalkulacji planowanych projektów z wykorzystaniem dostępnych narzędzi i danych, weryfikowanie poprawności danych wsadowych kalkulacji, analiza ekonomiczna projektów, analiza problemów i wskazywanie rozwiązań, zarządzanie dokumentacją w zakresie opracowywanych kalkulacji. Wymagania: wykształcenie ... Więcej...

Kierowca

18/04/2023

Kierowca Zakres zadań podstawowych: zabezpieczenie realizacji potrzeb transportowych Spółki w zakresie przewozu sprzętu i osób, prawidłowe wypełnianie dokumentacji na stanowisku kierowcy zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami. Wymagania: wykształcenie zasadnicze zawodowe, prawo jazdy ... Więcej...

Specjalista ds. utrzymania ruchu w Dziale Inwestycji i Utrzymania Ruchu

14/04/2023

Zakres zadań podstawowych: opracowywanie harmonogramów okresowych przeglądów technicznych maszyn i kontrolowanie zawartych w nim terminów, nadzorowanie bieżącej konserwacji, przeglądów i napraw maszyn, urządzeń i wyposażenia, katalogowanie dokumentacji technicznej maszyn i urządzeń wykorzystywanych na terenie ... Więcej...

Księgowa

06/03/2023

Zakres zadań podstawowych: nadzór nad danymi z zakresu gospodarki materiałowej, kosztów robocizny oraz maszyn i urządzeń, w tym bieżąca i okresowa kontrola kwalifikacji kosztów rejestrowanych w poszczególnych działach Spółki, przygotowywanie zestawień, raportów, danych, opracowywanie analiz ... Więcej...

Specjalista ds. sprzedaży

18/01/2023

Zakres zadań podstawowych: prowadzenie negocjacji Umów z Zamawiającymi – organami MON, związanych z prowadzoną sprzedażą, w tym nowo prowadzonymi projektami, aktywne uczestnictwo w rozmowach z partnerami strategicznymi Spółki w obszarach związanych z działalnością przychodową Spółki, niejednokrotnie związane z wyjazdami zagranicznymi, ... Więcej...

Pracownik sprzątający-gospodarczy

29/09/2022

Zakres zadań podstawowych: wykonywanie czynności związanych z utrzymywaniem czystości i porządku wydziałów produkcyjnych, pomieszczeń biurowych i sanitarnych, w razie potrzeby prace na zewnątrz. Wymagania: sumienność i dokładność w wykonywaniu zadań, systematyczność w wykonywanych obowiązkach, wysoka kultura osobista, ... Więcej...

Konstruktor - Technolog Zespołów Napędowych w Biurze Rozwoju i Zarządzania Projektami

27/09/2022

  Zakres zadań podstawowych: opracowywanie i realizowanie wszystkich etapów prac konstrukcyjnych w obszarze zespołów napędowych, analiza problemów konstrukcyjnych i wskazywanie rozwiązań, wsparcie techniczne przy wdrażaniu projektu do produkcji oraz projektów prototypowych, tworzenie dokumentacji ... Więcej...

Lakiernik

02/09/2022

Zakres zadań podstawowych: wykonywanie prac związanych z odnowieniem powłok lakierniczych w remontowanych pojazdach gąsienicowych i kołowych (np. malowanie powłok zewnętrznych i wewnętrznych kadłuba i wieży, malowanie kamuflażu, malowanie elementów, zespołów i układów grup konstrukcyjnych itp.). Wymagania: ... Więcej...

Ślusarz-mechanik

14/10/2021

Zakres zadań podstawowych: zapewnienie ciągłości procesów produkcyjnych poprzez utrzymanie w sprawności technicznej infrastruktury zakładu i parku maszynowego, realizacja bieżącej konserwacji budynków, budowli, maszyn i urządzeń. Wymagania: wykształcenie minimum zasadnicze zawodowe, umiejętność wykonywania podstawowych ... Więcej...

Mechanik

13/10/2021

Zakres zadań podstawowych: demontaż, naprawa i montaż podzespołów i układów mechanicznych w remontowanych pojazdach gąsienicowych i kołowych; współpraca z innymi działami (kontrola jakości, inżynierowie produkcji). Wymagania: wykształcenie zasadnicze zawodowe w zawodzie mechanik pojazdów samochodowych, mile widziane ... Więcej...

Pracownik ochrony

13/09/2021

Zakres zadań podstawowych: zapewnienie ochrony mienia w granicach chronionych obszarów i obiektów, wykonywanie zadań powierzonych dla Pionu Ochrony wynikających z zapisu Ustawy z dnia 5 sierpnia 2010 roku o ochronie informacji niejawnych (z późniejszymi zmianami), ochrona ... Więcej...

Elektromechanik

20/08/2021

Zakres zadań podstawowych: demontaż, naprawa i montaż instalacji elektrycznej, podzespołów i urządzeń elektrycznych w remontowanych pojazdach gąsienicowych i kołowych, współpraca z innymi działami (kontrola jakości, inżynierowie produkcji. Wymagania: wykształcenie zasadnicze zawodowe lub dyplom czeladnika, mile ... Więcej...