Specjalista w Biurze Zarządu

Zakres zadań podstawowych: merytoryczna i formalna obsługa dokumentacji na szczeblu komórki organizacyjnej Biura Zarządu, w tym aktów zawierających regulacje wewnątrzorganizacyjne,  udział w komisjach merytorycznych powoływanych w danym obszarze tematycznym, wykonywanie bieżącej pracy Biura ... Więcej...

Specjalista ds. ekonomicznych i kalkulacji w Dziale Sprzedaży i Marketingu

Zakres zadań podstawowych: opracowywanie kalkulacji planowanych projektów z wykorzystaniem dostępnych narzędzi i danych, weryfikowanie poprawności danych wsadowych kalkulacji, analiza ekonomiczna projektów, analiza problemów i wskazywanie rozwiązań, zarządzanie dokumentacją w zakresie opracowywanych kalkulacji. Wymagania: wykształcenie ... Więcej...

Kierowca

Kierowca Zakres zadań podstawowych: zabezpieczenie realizacji potrzeb transportowych Spółki w zakresie przewozu sprzętu i osób, prawidłowe wypełnianie dokumentacji na stanowisku kierowcy zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami. Wymagania: wykształcenie zasadnicze zawodowe, prawo jazdy ... Więcej...

Specjalista ds. sprzedaży

Zakres zadań podstawowych: prowadzenie negocjacji Umów z Zamawiającymi – organami MON, związanych z prowadzoną sprzedażą, w tym nowo prowadzonymi projektami, aktywne uczestnictwo w rozmowach z partnerami strategicznymi Spółki w obszarach związanych z działalnością przychodową Spółki, niejednokrotnie związane z wyjazdami zagranicznymi, ... Więcej...

Pracownik sprzątający-gospodarczy

Zakres zadań podstawowych: wykonywanie czynności związanych z utrzymywaniem czystości i porządku wydziałów produkcyjnych, pomieszczeń biurowych i sanitarnych, w razie potrzeby prace na zewnątrz. Wymagania: sumienność i dokładność w wykonywaniu zadań, systematyczność w wykonywanych obowiązkach, wysoka kultura osobista, ... Więcej...

Konstruktor - Technolog Zespołów Napędowych w Biurze Rozwoju i Zarządzania Projektami

  Zakres zadań podstawowych: opracowywanie i realizowanie wszystkich etapów prac konstrukcyjnych w obszarze zespołów napędowych, analiza problemów konstrukcyjnych i wskazywanie rozwiązań, wsparcie techniczne przy wdrażaniu projektu do produkcji oraz projektów prototypowych, tworzenie dokumentacji ... Więcej...

Ślusarz-mechanik

Zakres zadań podstawowych: zapewnienie ciągłości procesów produkcyjnych poprzez utrzymanie w sprawności technicznej infrastruktury zakładu i parku maszynowego, realizacja bieżącej konserwacji budynków, budowli, maszyn i urządzeń. Wymagania: wykształcenie minimum zasadnicze zawodowe, umiejętność wykonywania podstawowych ... Więcej...

Pracownik ochrony

Zakres zadań podstawowych: zapewnienie ochrony mienia w granicach chronionych obszarów i obiektów, wykonywanie zadań powierzonych dla Pionu Ochrony wynikających z zapisu Ustawy z dnia 5 sierpnia 2010 roku o ochronie informacji niejawnych (z późniejszymi zmianami), ochrona ... Więcej...