Pracownik administracyjny

07/12/2021

Zakres zadań podstawowych: nadzór nad obiegiem dokumentów, prowadzenie korespondencji, nadzór nad terminarzem spotkań oraz wykonywaniem zadań na czas, organizowanie wyjazdów służbowych. Wymagania: wykształcenie wyższe, bardzo dobra znajomość pakietu MS Office, ... Więcej...

Sprzątaczka – pracownik gospodarczy

07/12/2021

Zakres zadań podstawowych: wykonywanie czynności związanych z utrzymywaniem czystości i porządku wydziałów produkcyjnych, pomieszczeń biurowych i sanitarnych, w razie potrzeby prace na zewnątrz. Wymagania: sumienność i dokładność w wykonywaniu zadań, systematyczność w wykonywanych obowiązkach, wysoka kultura osobista, ... Więcej...

Ślusarz-mechanik

14/10/2021

Zakres zadań podstawowych: zapewnienie ciągłości procesów produkcyjnych poprzez utrzymanie w sprawności technicznej infrastruktury zakładu i parku maszynowego, realizacja bieżącej konserwacji budynków, budowli, maszyn i urządzeń. Wymagania: wykształcenie minimum zasadnicze zawodowe, umiejętność wykonywania podstawowych ... Więcej...

Mechanik

13/10/2021

Zakres zadań podstawowych: demontaż, naprawa i montaż podzespołów i układów mechanicznych w remontowanych pojazdach gąsienicowych i kołowych; współpraca z innymi działami (kontrola jakości, inżynierowie produkcji). Wymagania: wykształcenie zasadnicze zawodowe w zawodzie mechanik pojazdów samochodowych, mile widziane ... Więcej...

Pracownik ochrony

13/09/2021

Zakres zadań podstawowych: zapewnienie ochrony mienia w granicach chronionych obszarów i obiektów, wykonywanie zadań powierzonych dla Pionu Ochrony wynikających z zapisu Ustawy z dnia 5 sierpnia 2010 roku o ochronie informacji niejawnych (z późniejszymi zmianami), ochrona ... Więcej...

Robotnik magazynowy - magazynier - kompletator

13/09/2021

Zakres zadań podstawowych: przyjmowanie, wydawanie i rozkładanie towarów w magazynie, oznaczanie przyjmowanych i wydawanych towarów, załadunek i rozładunek dostaw, sprawdzanie stanów magazynowych, współpraca z wydziałami produkcyjnymi. Wymagania: wykształcenie minimum zasadnicze zawodowe, znajomość zasad gospodarki materiałowej, ... Więcej...

Elektromechanik

20/08/2021

Zakres zadań podstawowych: demontaż, naprawa i montaż instalacji elektrycznej, podzespołów i urządzeń elektrycznych w remontowanych pojazdach gąsienicowych i kołowych, współpraca z innymi działami (kontrola jakości, inżynierowie produkcji. Wymagania: wykształcenie zasadnicze zawodowe lub dyplom czeladnika, mile ... Więcej...

Tokarz

20/08/2021

Zakres zadań podstawowych: toczenie elementów wg dokumentacji technicznej, współpraca z innymi działami (kontrola jakości, inżynierowie produkcji). Wymagania: wykształcenie zasadnicze zawodowe, mile widziane doświadczenie w pracy na podobnym stanowisku, umiejętność czytania ze zrozumieniem ... Więcej...

Specjalista ds. ekonomicznych i kalkulacji w Dziale Sprzedaży i Marketingu

01/04/2021

Zakres zadań podstawowych: opracowywanie kalkulacji planowanych projektów z wykorzystaniem dostępnych narzędzi i danych, weryfikowanie poprawności danych wsadowych kalkulacji, analiza ekonomiczna projektów, analiza problemów i wskazywanie rozwiązań, zarządzanie dokumentacją w zakresie opracowywanych kalkulacji. Wymagania: wykształcenie ... Więcej...

Konstruktor – Technolog w Biurze Rozwoju i Zarządzania Projektami

16/03/2021

Zakres zadań podstawowych: opracowywanie i realizowanie wszystkich etapów prac konstrukcyjnych w obszarze mechanicznym analiza problemów konstrukcyjnych i wskazywanie rozwiązań, wsparcie techniczne przy wdrażaniu projektu do produkcji oraz projektów prototypowych, tworzenie dokumentacji konstrukcyjnej w systemach ... Więcej...

Konstruktor – Technolog Zespołów Napędowych w Biurze Rozwoju i Zarządzania Projektami

16/03/2021

  Zakres zadań podstawowych: opracowywanie i realizowanie wszystkich etapów prac konstrukcyjnych w obszarze zespołów napędowych, analiza problemów konstrukcyjnych i wskazywanie rozwiązań, wsparcie techniczne przy wdrażaniu projektu do produkcji oraz projektów prototypowych, tworzenie dokumentacji ... Więcej...

Księgowa z umiejętnością sporządzania analiz

12/03/2021

Zakres zadań podstawowych: sporządzanie, interpretowanie i prezentowanie analiz na wewnętrzne potrzeby Spółki, współpraca z działami firmy w zakresie przygotowania rocznego planu rzeczowo – finansowego, przygotowanie analiz odchyleń do założonego budżetu kosztowego i przychodowego, wsparcie w procesie monitorowania ... Więcej...

Księgowa

12/03/2021

Zakres zadań podstawowych: nadzór nad danymi z zakresu gospodarki materiałowej, kosztów robocizny oraz maszyn i urządzeń, w tym bieżąca i okresowa kontrola kwalifikacji kosztów rejestrowanych w poszczególnych działach Spółki, przygotowywanie zestawień, raportów, danych, opracowywanie analiz ... Więcej...