Konstruktor – Technolog Elektryk w Biurze Rozwoju i Zarządzania Projektami

30/07/2021

Zakres zadań podstawowych: opracowywanie i realizowanie wszystkich etapów prac projektowych i konstrukcyjnych w obszarze instalacji elektrycznych, analiza problemów i wskazywanie rozwiązań, wprowadzanie zmian technologicznych dla poprawy jakości produktów, wsparcie techniczne przy wdrażaniu projektu do ... Więcej...

Specjalista ds. ekonomicznych i kalkulacji w Dziale Sprzedaży i Marketingu

01/04/2021

Zakres zadań podstawowych: opracowywanie kalkulacji planowanych projektów z wykorzystaniem dostępnych narzędzi i danych, weryfikowanie poprawności danych wsadowych kalkulacji, analiza ekonomiczna projektów, analiza problemów i wskazywanie rozwiązań, zarządzanie dokumentacją w zakresie opracowywanych kalkulacji. Wymagania: wykształcenie ... Więcej...

Konstruktor – Technolog w Biurze Rozwoju i Zarządzania Projektami

16/03/2021

Zakres zadań podstawowych: opracowywanie i realizowanie wszystkich etapów prac konstrukcyjnych w obszarze mechanicznym analiza problemów konstrukcyjnych i wskazywanie rozwiązań, wsparcie techniczne przy wdrażaniu projektu do produkcji oraz projektów prototypowych, tworzenie dokumentacji konstrukcyjnej w systemach ... Więcej...

Konstruktor – Technolog Zespołów Napędowych w Biurze Rozwoju i Zarządzania Projektami

16/03/2021

  Zakres zadań podstawowych: opracowywanie i realizowanie wszystkich etapów prac konstrukcyjnych w obszarze zespołów napędowych, analiza problemów konstrukcyjnych i wskazywanie rozwiązań, wsparcie techniczne przy wdrażaniu projektu do produkcji oraz projektów prototypowych, tworzenie dokumentacji ... Więcej...

Księgowa z umiejętnością sporządzania analiz

12/03/2021

Zakres zadań podstawowych: sporządzanie, interpretowanie i prezentowanie analiz na wewnętrzne potrzeby Spółki, współpraca z działami firmy w zakresie przygotowania rocznego planu rzeczowo – finansowego, przygotowanie analiz odchyleń do założonego budżetu kosztowego i przychodowego, wsparcie w procesie monitorowania ... Więcej...

Księgowa

12/03/2021

Zakres zadań podstawowych: nadzór nad danymi z zakresu gospodarki materiałowej, kosztów robocizny oraz maszyn i urządzeń, w tym bieżąca i okresowa kontrola kwalifikacji kosztów rejestrowanych w poszczególnych działach Spółki, przygotowywanie zestawień, raportów, danych, opracowywanie analiz ... Więcej...

Radca prawny

11/03/2021

Podstawowy zakres zadań: bieżąca obsługa prawna Spółki, sporządzanie projektów pism, umów oraz regulacji wewnętrznych Spółki, wydawanie opinii prawnych, udzielanie wyjaśnień, konsultacji i informacji prawnych, zastępstwo procesowe przed sądami, organami egzekucyjnymi oraz ... Więcej...