PGZ S.A.
Centrum Zespołów NapędowychPrace badawczo-rozwojoweLeopard 2A4/2A5Remonty i modernizacje