PGZ S.A.
 

OGŁOSZENIE o zamiarze nabycia przez Spółkę akcji pracowniczych Wojskowych Zakładów Motoryzacyjnych S.A. z siedzibą w Poznaniu

11/09/2017

Zarząd Wojskowych Zakładów Motoryzacyjnych S.A. z siedzibą w Poznaniu informuje o rozpoczęciu nabywania akcji pracowniczych na zasadach określonych w uchwale nr 4 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 14 lipca 2017 r. w sprawie określenia warunków i trybu ... Więcej...